על בנין מנחם מיסה. מתוך: יהדות עדן / ראובן אהרוני

ראובן אהרוני בספרו "יהדות עדן" מספר על הנשיא בנין מנחם מיסה. נצטט מדבריו מספר פסקאות:

"מנחם נפטר בשנת 1864. עם שקיעת שמשו, זרחה שמשו של בנו בנין. שאיתו הגיעה גדולתה ועצמתה של המשפחה לשיאה."  —  "בהנהלתו פרצו ורבו העסקים, והפירמה הפכה לאימפריה כלכלית, רבת סניפים ושלוחות בארצות שונות"  —  "בנין כונה על ידי הסוחרים בשמות שונים, כגון: "מלך הקפה", "הרוטשילד של המזרח""

"היו לו קרקעות ובתים בארצות שונות, בפורט סעיד, בבומביי, בכלכותה, בלונדון ובארץ ישראל. רחובות שלמים בעדן היו קניינה של המשפחה, שריכזה בידה עושר ועצמה רבה."

בנין שימש, לפי דברי הנחלת יוסף בתפקיד אב"ד עדן ואחיו יהודה היה בין שלושת חברי הב"ד. הם התקינו מספר תקנות חדשות שהשפיעו על החברה. למשל קריאת חלקים מהתפילה בשבת וביו"ט, מהודו ועד שירת הים, בקול רם ובניגון.

תקנה אחרת מתייחסת ללבוש. היו נוהגים להתהלך כל היום עם הטלית ולצרור בו פירות וקטניות. התקנה החדשה ראתה בהתנהגות זו דבר רע ואסרה עליו. והטעם מפני ביזוי מצוה.

"גולת הכותרת של מפעליהם למען הקהילה היא חידושו של בית הכנסת הגדול "מגן אברהם" אותו הקים האב מנחם על חורבותיו של בית כנסת  ישן."  —  "לאחר גמר המלאכה, הפך בית-כנסת זה לאחד המפוארים ביותר בעולם, גאוותה של קהילת יהודי עדן. אף כי שמו הרשמי של מוסד תפילה זה היה "מגן אברהם" קרוי היה בפי יהודי עדן בשם "אלמעלאמה אלכבירה" (בית הכנסת הגדול)" ניתן למצוא תיאור של בית הכנסת בדבריו של ר' אברהם ערוסי בספרו "קורא הדורות"
"ריגשות ההערצה כלפי בנין באו לידי שיא ביטויים בחג הפורים. בשעת  יציאתו של הנשיא מבית הכנסת לאחר קריאת המגילה, נהגו הבחורים הגברתנים, "אנשי הרחוב, בעלי השרירים והגרון", עדנים ותימנים כאחד, לרקד לפני בנין ולהריע לו. אימתו של הנשיא, שהיתה מוטלת עליהם כל ימות השנה, מסתלקת לשעות אחדות בפורים: ברשותו של הנשיא מותרת הרצועה, והרסן משתלח.

כל הציטוטים מתוך יהדות עדן / ראובן אהרוני